Sagawa Sensei

Hakuo Sagawa Sensei

9. Dan Iaido Hanshi, 8. Dan Kendo
1917 - 2004

 

Sagawa Sensei, Te No Uchi